Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej

Logo Kuratorium Oświaty w KrakowieElektroniczna skrzynka podawczaLogo programu Żółty Talerz

ŚWIĘTO PATRONKI SZKOŁY

Uczniowie klas ósmych złożyli kwiaty i zapalili znicze w hołdzie poległej kurierce, narciarce, bohaterce- Patronce naszej szkoły Helenie Marusarz.