Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej

DEBATA OKSFORDZKA

23 marca w naszej szkole debatowaliśmy po oksfordzku. Tematem dyskusji, w której uczestniczyły dwie siedmioosobowe drużyny wyłonione spośród uczniów klas: IV A, V B, VII A i VII B były lektury szkolne. Zarówno obrońcy tezy, jak i ich oponenci spisali się znakomicie. Młodzi mówcy zgromadzili wiele przekonujących argumentów, odwoływali się do swoich doświadczeń i sprawdzonych informacji.

 

 Musieli zmierzyć się nie tylko z przeciwnikami w debacie, ale i własną tremą podczas publicznego wystąpienia. Atmosferę sporu podgrzewały wtrącenia i celne riposty mówców i doradców oraz żywiołowe reakcje publiczności. Marszałka debaty wspierał sekretarz. Jury, czyli Loża Mędrców po długiej naradzie wyłoniła zwycięzcę. Została nim strona Propozycji, czyli zwolennicy twierdzenia, że lektury szkolne nie są zbyt ciekawe. Zwyciężyła więc siła argumentów i umiejętności retoryczne. Wszystkim uczestnikom debaty gratulujemy, a do czytania lektur bardzo zachęcamy!