Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

22 czerwca 2018 r. zakończyliśmy rok szkolny 2017/2018. Podczas uroczystości, która odbyła się na sali gimnastycznej naszej szkoły, spotkali się uczniowie, rodzice i nauczyciele. 

Pani dyrektor Joanna Rogowska-Kuta podsumowała kończący się rok szkolny i podziękowała uczniom i nauczycielom za całoroczną pracę. Ze słowami szczególnej wdzięczności zwróciła się do ks. Wojciecha Soli, który kończy pracę w naszej szkole oraz p. Doroty Szary, która odchodzi na emeryturę. Wszystkim życzyła bezpiecznych, radosnych i słonecznych wakacji. Głos zabrali zaproszeni goście: Przewodnicząca Rady Gminy Tarnów Wiesława Mitera, ks. Proboszcz Stanisław Morańda oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Beata Jarmuła. Program artystyczny przygotowali uczniowie klasy II a i V b pod kierunkiem wychowawców - p. Marty Nocoń - Ziaji i Joanny Augustyn-Wróbel oraz chór szkolny.