Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej

SZKOLNE KOŁO PCK

28 listopada podczas okolicznościowego apelu Pani Dyrektor Joanna Rogowska-Kuta wręczyła legitymacje 22 członkom Szkolnego Koła PCK. Grupa w swej działalności popularyzuje idee humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym, włączając się w ten sposób w realizację zadań statutowych PCK.

 Planowane i podejmowane przez Szkolne Koło zadania to np.: organizacja akcji charytatywnych, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy, poprawy bezpieczeństwa i profilaktyki zdrowotnej. Głównym celem tej aktywności jest uwrażliwianie młodych ludzi na ludzką krzywdę i cierpienie, kształtowanie postawy odpowiedzialności, tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka.Serdecznie dziękujemy wszystkim sympatykom organizacji, przede wszystkim zaś uczniom zaangażowanym w działalność Szkolnego Koła PCK, którym życzymy zapału i wytrwałości w realizacji szlachetnych zamierzeń.Opiekunem Szkolnego Koła PCK jest pani Anna Damian.