Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej

OPŁATEK DLA SENIORÓW

14 stycznia 2018 r. w naszej szkole odbyło się noworoczne spotkanie opłatkowe dla seniorów z sołectwa Wola Rzędzińska I. Gościliśmy Wójta Gminy Tarnów Grzegorza Kozioła, Zastępcę Wójta Sławomira Wojtasika, Przewodniczącą Rady Gminy Tarnów Wiesławę Miterę, sołtysa i radnego Mieczysława Nytko, radnego Andrzeja Prendotę, ks. Proboszcza Stanisława Morańdę, ks. seniora Wiesława Książko, ks. Jana Króla. 

Wszystkich gości przywitała dęta orkiestra parafialna pod batutą Włodzimierza Siedlika, uczniowie klasy III a wraz z wychowawczynią Iwoną Musiał wystawili przedstawienie jasełkowe, a Koło Gospodyń Wiejskich zatroszczyło się o muzyczną oprawę uroczystości.
Nie zabrakło serdecznych życzeń noworocznych dla wszystkich obecnych od Wójta Gminy i Dyrekcji szkoły.
Dziękujemy wszystkim gościom oraz seniorom za przybycie i stworzenie ciepłej, rodzinnej atmosfery!
Serdecznie dziękujemy też naszym Rodzicom (tej żeńskiej części!) za pomoc podczas spotkania!