Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej

Logo Kuratorium Oświaty w KrakowieElektroniczna skrzynka podawczaLogo programu Żółty Talerz

Jesteś tutaj: Start / O SZKOLE / HISTORIA SZKOŁY

HISTORIA SZKOŁY

Historia tej szkoły rozpoczyna się w 1859r. Był to niewielki, drewniany, dwuizbowy budynek z jedną salą lekcyjną. Od roku 1906 posiadała już dwie klasy. W tym okresie kierownikami byli kolejno: Stanisław Drozd i Wojciech Mazurkiewicz. Pracę szkoły skomplikowała bardzo I Wojna Światowa, gdyż zniszczony został budynek. Po wojnie dyrektorem został Jan Orszulak, lecz warunki były bardzo trudne. Dopiero ks. Władysław Kowalczyk rozwinął szkołę, która zyskała sześć klas, a jej dyrektorem został Jan Tarnowski. Następny budynek, zaczęto budować w 1935r. Szkoła wtedy pracowała bardzo intensywnie, prowadzono świetlicę, pomoc najbiedniejszym, spółdzielnię uczniowską, SKO, Szkolne Koło Ligi Morskiej i Kolonialnej, apteczkę, Koło Hodowców Drzew i bibliotekę. W 1938 uczęszczało do niej już 417 uczniów, w tym także roku oddano do użytku nowy budynek, piętrowy, podpiwniczony, z korytarzem i kancelarią. W 1939 nastała II Wojna Światowa. Budynek zajęły wojska niemieckie, a naukę musiano przenieść do budynku gminnego. Po pewnym czasie szkołę opuścili okupanci, lecz nie na długo. Zakazano także nauki w budynku gminnym, więc zaczęto uczyć w budynkach prywatnych. Po wojnie, zakończonej w styczniu budynek zajęły do kwietnia wojska rosyjskie. W 1949r. odbyło się badanie wyników nauczania w którym szkoła osiągnęła dobry wynik. Budynek stał się zbyt mały, więc podjęto decyzję o budowie domu nauczyciela, który wykorzystywano jako pomieszczenia do nauki. Od roku 1973 funkcję dyrektora pełni p. Stefania Pytko. Rok 1976 zapisał się w historii tej placówki przygotowaniami do uroczystości nadania szkole imienia Heleny Marusarzówny. W marcu 1980r. zradiofonizowano szkołę. Pracę tę wykonali, jako swoją pracę dyplomową uczniowie Technikum Elektrycznego w Tarnowie. W 1980/81 roku grono nauczycielski w tajnym głosowaniu nie udzieliło poparcia ówczesnej dyrektorce szkoły a następnie 15 głosami przy 16 uczestniczących w głosowaniu wybrało na dyrektora szkoły p. Krystynę Rosół. W roku 1984 Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły powziął decyzję o rozbudowie szkoły. W 1985r. rozpoczęto wykopy i w ciągu jednego roku przy ogromnym zaangażowaniu rodziców oraz Zakładu Ceramiki Budowlanej powstała nowa część szkoły od strony południowej. W następnej kolejności powstała sala gimnastyczna. Wykonano ją w latach 1986-87. Wraz z oddaniem sali gimnastycznej powzięto decyzję o dobudowaniu jeszcze jednego skrzydła od strony zachodniej. Systematycznie też uzupełniano sprzęt szkolny i wyposażenie pracowni komputerowej. Dwie nauczycielki uzyskały uprawnienia do nauczania informatyki: p. Barbara Hajdo i p. Teresa Pantera. Od 2002r. na podwórku szkoły znajduje się ogródek skalny. W 2004 roku budynek ocieplono, wstawiono nowe okna i wykonano nową elewację. W 2005r. rozpoczęto budowę ogrodzenia dookoła budynku, w podobnym stylu, jak ogrodzenie sąsiedniego kościoła.Szkoła przed remontem