Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej

KLASA V

 

Typ szkoły/
klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Szkoła podstawowa

KLASA V

Język polski

„Słowa z uśmiechem 5”  Literatura i kultura
Nauka o języku i ortografia
 
E. Horwath, A. Żegleń

podręcznik

WSiP

861/3/2018

861/4/2018

Historia

„Historia 5”

I. Kąkolewski, K. Kowalewski, A. Plumińska -Mieloch

podręcznik +zeszyt ćwiczeń

WSiP

882/2/2018

Język angielski

TEAM UP PLUS 5”

P. Bowen, D.Delaney, 
D. Anyakwo

podręcznik + ćwiczenia

Oxford

882/2/2017

Matematyka

„Matematyka wokół nas 5”
H. Lewicka, M. Kowalczyk

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Część 1-2

WSiP

787/2/2018

Biologia

„Biologia 5”

E. Jastrzębska, E. Kłos,
E. Pyłka-Gutowska, W. Kofta podręcznik + ćwiczenia

WSiP

862/1/2018

Geografia

„Geografia”

A. Głowacz, A. Lechowicz,
M. Lechowicz, P. Stankiewicz

podręcznik + ćwiczenia

 WSiP  

Technika

„Technika na co dzień ”
Część 1

Ewa Bubak
podręcznik

WSiP

496/2/2012/
2015

Informatyka

„Lubię to! 5”

M. Kęska

podręcznik

Nowa Era

729/2/2016

Plastyka

„Plastyka 5”

S. Stopczyk, B. Neubart

podręcznik

WSiP

440/2/2013

Muzyka

„Klucz do muzyki 5”

U. Smoczyńska, K. Jakóbczak-Drążek, A. Sołtysik

podręcznik

WSiP

858/2/2018

Religia

„Wierzę w Boga"
 red. W. Janiga

podręcznik 

Gaudium

Lublin

AZ-22-01/10/
P0-1/12