Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej

Logo Kuratorium Oświaty w KrakowieElektroniczna skrzynka podawczaLogo programu Żółty Talerz

Jesteś tutaj: Start / STOŁÓWKA SZKOLNA

STOŁÓWKA SZKOLNA

 Kwoty za żywienie w miesiącu Lutym 2022 podane będą na e - dzienniku dla każdego ucznia indywidulanie (kl. I - IV), natomiast niewykorzystane obiady z miesiąca Stycznia przez kl.  V - VIII odliczone będą  w Marcu.

Konto do przelewu znajduje się poniżej na stronie.
Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić co najmniej 1 dzień wcześniej, najpóźniej w dniu nieobecności do godz. 8.00 osobiście lub telefonicznie (014 6792-170). 
Nieobecności nie zgłoszone wcześniej nie będą odpisywane! Osoby wpłacające na konto proszone są o niepomniejszanie  kosztów obiadów, jeśli nie zostały one wcześniej zgłoszone. 


Dane do wpłaty:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr  1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej

nr konta: 12 8589 0006 0250 0926 0298 0002 

tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, żywienie za miesiąc ............ rok ........  


Zachęcamy uczniów  do korzystania ze stołówki szkolnej 

Do dnia 01.09.2021 r. do godz. 12.00 będzie można zapisać dziecko na żywienie u intendenta - p. Katarzyny Merchut,  drogą elektroniczną przez E-dziennik lub telefonicznie 14 6792170.

Koszt dwudaniowego  posiłku -  4,00 zł /dzień. 

 Chętni uczniowie, zwłaszcza kl. I – III będą mogli korzystać z herbaty do śniadania 2,50 zł/ miesiąc.

Rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 792,00 zł netto na osobę, mogą starać się o bezpłatne korzystanie z obiadów. Wnioski o dofinansowanie posiłków można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie ul. Krakowska 19.

 W tym roku szk. niestety nie będzie można skorzystać z dofinansowania  z programu „Żółty Talerz”, ponieważ fundacja zmieniła zasady funkcjonowania i nie będzie finansowała posiłków w stołówkach szkolnych.