Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Sobota, 2018-02-24

Imieniny: Boguty, Bogusza

Statystyki

  • Odwiedziny: 528986
  • Do końca roku: 310 dni
  • Do wakacji: 118 dni


WIZYTA CHÓRU ZE SZWAJCARII

Chór ze Szwajcarii w Woli Rzędzińskiej

 

 

Dnia 13.V.br. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Heleny Marusarz gościł chór żeński  „Hirondelle” z Yens k/Lozanny, prowadzony przez P. Małgorzatę Bałuszyńską – Digaud – byłą znakomitą dyrygentkę szkolnego chóru „Campanella”. Gości z zagranicy i wszystkich uczestników spotkania serdecznie powitała dyrektor szkoły P. Krystyna Rosół. Na program spotkania złożył się koncert z udziałem gości, a także z udziałem szkolnego chóru i zespołu instrumentalnego pod kierunkiem P. Janiny Bałuszyńskiej oraz wspólny obiad.

Program koncertu:

Chór dziecięcy i zespół fletowy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1  im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej:

·        Pieśń o domu – muzyka: L. Jurewicz, słowa: M. Konopnicka

·        Alfabet – W.A. Mozart

·        Pavana – T. Arbeau

 

Chór żeński “Hirondelle” z Yens k/Lozanny:

·        Le vieux chalet – folklor z kantonu Friburg, muzyka: J. Bovet

·        Liauba – folklor z kantonu Friburg, muzyka: J. Bovet

·        II est trop tard – muzyka i słowa: G. Mustaki

·        Poulaillers song – muzyka i słowa: A. Suchon

·        Super Trouper – Abba

·        Mamma Mia – Abba

·        Kalina – pieśń ludowa z Mazowsza w opr. K. Rutkowskiego

 

Chór dziecięcy i chór żeński:

·        Once again – Kanon jazzowy

·        Hej sokoły – melodia popularna

·        Oda do radości – Hymn europejski

 

Spotkanie rozpoczęto od narodowego tańca Polski – poloneza, wykonanego – w pięknych strojach – przez uczniów kl. III b,  zakończono zaś tańcem regionalnym – krakowiakiem - wykonanym przez tych samych uczniów, pod kierunkiem wychowawcy klasy P. Marty Nocoń-Ziaji.

Cały koncert był bardzo zróżnicowany, udany i ciekawy. Jego słuchacze mogli się pobawić. Goście mieli ciekawe stroje i rekwizyty. Wiele radości wszystkim sprawiło wspólne zaśpiewanie popularnej pieśni: „Hej sokoły”, której zagraniczni goście nauczyli się po polsku na pamięć.

Uczestnikami koncertu byli m.in.: współorganizator spotkania – Wójt Gminy Tarnów P. Grzegorz Kozioł, Z-ca Wójta P. Elżbieta Chrząszcz, Przewodnicząca Rady Gminy P. Wiesława Mitera, Kierownik ZOSiP   P. Anna Magdoń, Kierownik Gminnego Centrum Animacji Kulturalnej  . Anna Pieczarka, miejscowy Ksiądz Proboszcz - Wiesław Książko oraz Księża Katecheci - Janusz Skrzypek oraz Piotr Wrona, Ksiądz Doktor Tadeusz Wolak, Ksiądz rodak – Andrzej Bryg z Mikołajek, P. Teresa Pantera i P. Krystyna Dudoń – dyrektorzy sąsiednich szkół podstawowych,  Dyrektor miejscowego gimnazjum – P. Józef Lazarowicz, miejscowi radni:

P. Mieczysław Nytko – sołtys i P. Janusz Górecki,  całe grono pedagogiczne szkoły oraz uczniowie.  Całe spotkanie przebiegło w bardzo miłej i serdecznej  atmosferze.