Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej

Logo Kuratorium Oświaty w KrakowieElektroniczna skrzynka podawczaLogo programu Żółty Talerz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

  

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2021 r. 

Ferie zimowe

17 - 31 stycznia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 – 19 kwietnia 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty

24, 25, 26 maja 2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

24 czerwca 2022 r.

Dni podczas przerw świątecznych,kiedy będzie zorganizowana opieka w świetlicy szkolnej

23 grudnia 2021 r.,27-30 grudnia 2021 r.,
14 kwietnia 2022 r.,  19 kwietnia 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

14 października 2021 r., 2 listopada 2021 r., 12 listopada 2021 r., 7 stycznia 2022 r., 2 maja 2022 r., 24-26 maja 2022 r.,17 czerwca 2022 r.