Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

  

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

14 – 27 stycznia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty

15 – 17 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 23 kwietnia 2019 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

21 czerwca 2019 r.

Dni podczas przerw świątecznych,kiedy będzie zorganizowana opieka w świetlicy szkolnej

27 - 28 grudnia 2018 r., 18 - 19 kwietnia 2019 r., 23 kwietnia 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
(opieka w świetlicy szkolnej)

2 listopada 2018 r., 29 - 30 kwietnia 2019 r.,  2 maja 2019 r