Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej

Jesteś tutaj: Start / SPOTKANIA Z RODZICAMI

SPOTKANIA Z RODZICAMI

 

TERMINY ZEBRAŃ I KONSULTACJI

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

  13.09.2018 r. (czwartek)

17.00

spotkanie ogólne z dyrektorem,

spotkania z wychowawcami klas

  16.10.2018 r. (wtorek)

17.00 - 18.00

konsultacje dla rodziców

  15.11.2018 r. (czwartek)

17.00

spotkania z wychowawcami klas i nauczycielami

   11.12.2018 r. (wtorek)

17.00 - 18.00 

konsultacje dla rodziców 

   07.02.2019 r. (czwartek)

17.00

spotkania z wychowawcami klas i nauczycielami

   12.03.2019 r. (wtorek)

17.00 - 18.00

konsultacje dla rodziców

  11.04.2019 r. (czwartek)

17.00

spotkania z wychowawcami i nauczycielami

  14.05.2019 r. (wtorek)

17.00 - 18.00

konsultacje dla rodziców

06.06.2019 r. (czwartek)

17.00

spotkania z wychowawcami klas,

informacja o przewidywanych ocenach rocznych

 

KLASYFIKACJA UCZNIÓW:

śródroczna: 31.01.2019 r. (czwartek)       roczna: 13.06.2019 r. (czwartek)