Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej

Logo Kuratorium Oświaty w KrakowieElektroniczna skrzynka podawczaLogo programu Żółty Talerz

Jesteś tutaj: Start / SPOTKANIA Z RODZICAMI

SPOTKANIA Z RODZICAMI

 

TERMINY ZEBRAŃ I KONSULTACJI

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

  9.09.2021 r.  (czwartek)

17.00

 zebranie

  21.10.2021 r. (czwartek)

17.00 - 18.00

konsultacje dla rodziców

  25.11.2021 r. (czwartek)

17.00

zebranie

16.12.2021 r. (czwartek)

17.00 - 18.00

konsultacje dla rodziców

 3.02.2022 r. (czwartek)

17.00 - 18.00 

zebranie

 10.03.2022 r. (czwartek)

17.00

konsultacje dla rodziców

  21.04.2022 r. (czwartek)

17.00

zebranie 

  19.05.2022 r. (czwartek)

17.00 - 18.00

konsultacje dla rodziców

  07.06.2022 r. (wtorek)

17.00

zebranie

informacja o przewidywanych ocenach rocznych

 

KLASYFIKACJA UCZNIÓW:

śródroczna:  31.01.2022 r.         roczna: 15.06.2022 r.