Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej

REGULAMINY KONKURSÓW

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastyczno- Literackiego 

pt.: „POCZTÓWKA Z POZDROWIENIAMI” 

organizowanego przez bibliotekę szkolną 

 

 

I. Cele konkursu: 

-       poznawanie Ziemi Ojczystej 

-       pogłębianie wiadomości o miejscu zamieszkania i różnych zakątkach kraju 

-       rozwijanie umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych i kulturowych swojego regionu i Polski 

-       dokumentowanie poznawanych obiektów przy pomocy dowolnie wybranych sztuk plastycznych. 

2. Zasady organizacyjne konkursu: 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych: 

-       uczniowie z klas I - III 

-       uczniowie z klas IV-VIII. 

2. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi. 

3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej związanej z popularyzacją terenów turystyczno-krajoznawczych. 

4. Prace zgłaszane do konkursu powinny być wykonane w formacie A4 i zawierać tekst pozdrowień z wakacji. 

5.  Na odwrocie pracy należy umieścić dane autora: imię i nazwisko, klasa. 

6. Wykonane prace prosimy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 22.10.2018 r.(poniedziałek) 

8. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję konkursową do dnia 30.10.2018 r. 

9. Prace będą ocenianie pod względem: 

-       wyrazu artystycznego pracy 

-       poziomu literackiego tekstu pozdrowień. 

10. Wystawienie prac konkursowych będzie można oglądać od dnia 31.10.2018 r.  

Zapraszamy do udziału w konkursie !!!