Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej

Logo Kuratorium Oświaty w KrakowieElektroniczna skrzynka podawczaLogo programu Żółty Talerz

REGULAMINY KONKURSÓW

                                          Regulamin Szkolnego Konkursu

                                        „Świat bajki i baśni w piosence”

                                   organizowanego przez bibliotekę szkolną

 

 Cele konkursu:

 • rozbudzanie zainteresowań bajką i baśnią,
 • popularyzacja piosenki dziecięcej,
 • rozwijanie zdolności  teatralnych, wokalnych i plastycznych,
 • prezentacja umiejętności wokalnych uczestników konkursu.

 

 Zasady organizacyjne konkursu:      

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III.
 2. Przedmiotem konkursu jest prezentacja piosenki związanej z tematyką bajkową i baśniową.
 3. Każdy uczestnik może zaprezentować jedną piosenkę, w czasie nieprzekraczającym 5 minut.
 4. Ocenie podlegać będą:
 • dobór i interpretacja wybranej piosenki,
 • umiejętności wokalne,
 • ruch sceniczny, strój i charakteryzacja,
 • ogólne wrażenie artystyczne.
 1. Konkurs piosenek odbędzie się 19.05.2022 r. (czwartek) na 5 godzinie lekcyjnej (11.35-12.20).
 2. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję konkursową w dniu prezentacji.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie !!!