Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Niedziela, 2018-02-25

Imieniny: Almy, Cezarego

Statystyki

  • Odwiedziny: 529128
  • Do końca roku: 309 dni
  • Do wakacji: 117 dni


REGULAMINY KONKURSÓW

KONKURS CZYTELNIK MIESIĄCA.

Biblioteka szkolna ogłasza w roku szkolnym 2017/2018 konkursy: „Czytelnik Miesiąca” oraz „Czytelnik Roku”. 

Wyniki tych konkursów co miesiąc będą znajdować się na tablicy informacyjnej w holu szkolnym oraz na stronie internetowej naszej szkoły: www.sp-rzed1.szkolnastrona.pl w zakładce Biblioteka szkolna. Konkursy przeprowadzone będą w dwóch kategoriach wiekowych:

-        uczniowie klas I – III

-        uczniowie klas IV – VII.

Uczeń, który w ciągu miesiąca przeczyta najwięcej książek otrzymuje tytuł Czytelnika miesiąca. Tytuł Czytelnika roku, dyplom oraz nagrodę książkową uzyskuje uczeń, który w ciągu roku wypożyczył najwięcej książek.

 

Konkurs „Czytelnik miesiąca” został rozstrzygnięty!

We wrześniu tytuł „Czytelnika miesiąca” uzyskali:

-        w kategorii klas I – III Katarzyna Sitko, która przeczytała 8 książek

-        w kategorii klas IV – VII Jakub Wejman, który wypożyczył 10 książek.

 

Gratulujemy!

 

 

 

 

Regulamin Szkolnego Konkursu

 

"REBUS PROMUJĄCY ZASADY POSZANOWANIA KSIĄŻEK

 

organizowanego przez bibliotekę szkolną

 

 

 

Cele:

 

-       Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów.

 

-       Promowanie czytelnictwa wśród uczniów.

 

-       Rozwijanie kultury czytelniczej.

 

-       Rozbudzenie świadomości poszanowania książek.

 

 

 

 Zasady organizacyjne konkursu: 

 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:

 

-       uczniowie z klas I - IIII

 

-       uczniowie z klas IV-VII.

 

2. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi.

 

3. Przedmiotem konkursu jest ułożenie rebusu  promującego zasady poszanowania książek.

 

4. Praca może być wykonana w formacie A4, powinna być opisana na odwrocie wg poniższego wzoru:

 

Imię, nazwisko

 

Klasa.

 

  1. Wykonane prace prosimy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 23.10.2017 r. w formie pisemnej (wydruk komputerowy lub zapis ręczny).
  2.  Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję konkursową do dnia 30.10.2017 r.
  3. Oceniana będzie pomysłowość i oryginalność prac, estetyka oraz prawidłowe zrozumienie tematu konkursu.
  4. Wystawione prace konkursowe będzie można oglądać od dnia 31.10.2017 r. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!