Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Poniedziałek, 2018-07-16

Imieniny: Eustachego, Mariki

Statystyki

  • Odwiedziny: 609021
  • Do końca roku: 168 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!


REGULAMINY KONKURSÓW

 

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego

 

pt.: „KOLEJNE PRZYGODY KOZIOŁKA MATOŁKA”

 

organizowanego przez bibliotekę szkolną

 

 

 

Cele konkursu:

 

-       Promocja literatury dziecięcej i młodzieżowej.

 

-       Pobudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży

 

-       Rozwijanie twórczego myślenia.

 

 

 

Zasady organizacyjne konkursu: 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas I – IV.

 

2. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi.

 

3. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie w formie komiksu wymyślonej przez uczestnika przygody Koziołka Matołka. Powinna ona zawierać: Tytuł przygody oraz imię i nazwisko autora.

 

4. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice i formacie co najmniej A4.

 

5. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg poniższego wzoru:

 

Imię, nazwisko, klasa.

 

7. Wykonane prace prosimy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 04.06.2018 r.

 

8. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję konkursową do dnia 06.06.2018 r.

 

9. Oceniana będzie pomysłowość i oryginalność prac, estetyka oraz prawidłowe zrozumienie tematu konkursu.

 

10. Wystawienie prac konkursowych będzie można oglądać od dnia 21.06.2018 r. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie !!!

 

 

 

 

 

KONKURS CZYTELNIK MIESIĄCA.

Biblioteka szkolna ogłasza w roku szkolnym 2017/2018 konkursy: „Czytelnik Miesiąca” oraz „Czytelnik Roku”. 

Wyniki tych konkursów co miesiąc będą znajdować się na tablicy informacyjnej w holu szkolnym oraz na stronie internetowej naszej szkoły: www.sp-rzed1.szkolnastrona.pl w zakładce Biblioteka szkolna. Konkursy przeprowadzone będą w dwóch kategoriach wiekowych:

-        uczniowie klas I – III

-        uczniowie klas IV – VII.

Uczeń, który w ciągu miesiąca przeczyta najwięcej książek otrzymuje tytuł Czytelnika miesiąca. Tytuł Czytelnika roku, dyplom oraz nagrodę książkową uzyskuje uczeń, który w ciągu roku wypożyczył najwięcej książek.

 

Konkurs „Czytelnik miesiąca” został rozstrzygnięty!

We wrześniu tytuł „Czytelnika miesiąca” uzyskali:

-        w kategorii klas I – III Katarzyna Sitko, która przeczytała 8 książek

-        w kategorii klas IV – VII Jakub Wejman, który wypożyczył 10 książek.

 

Gratulujemy!

 

 

 

 

Regulamin Szkolnego Konkursu

 

"REBUS PROMUJĄCY ZASADY POSZANOWANIA KSIĄŻEK

 

organizowanego przez bibliotekę szkolną

 

 

 

Cele:

 

-       Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów.

 

-       Promowanie czytelnictwa wśród uczniów.

 

-       Rozwijanie kultury czytelniczej.

 

-       Rozbudzenie świadomości poszanowania książek.

 

 

 

 Zasady organizacyjne konkursu: 

 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:

 

-       uczniowie z klas I - IIII

 

-       uczniowie z klas IV-VII.

 

2. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi.

 

3. Przedmiotem konkursu jest ułożenie rebusu  promującego zasady poszanowania książek.

 

4. Praca może być wykonana w formacie A4, powinna być opisana na odwrocie wg poniższego wzoru:

 

Imię, nazwisko

 

Klasa.

 

  1. Wykonane prace prosimy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 23.10.2017 r. w formie pisemnej (wydruk komputerowy lub zapis ręczny).
  2.  Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję konkursową do dnia 30.10.2017 r.
  3. Oceniana będzie pomysłowość i oryginalność prac, estetyka oraz prawidłowe zrozumienie tematu konkursu.
  4. Wystawione prace konkursowe będzie można oglądać od dnia 31.10.2017 r. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!