Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Sobota, 2018-02-24

Imieniny: Boguty, Bogusza

Statystyki

  • Odwiedziny: 528965
  • Do końca roku: 310 dni
  • Do wakacji: 118 dni


KONKURS "REBUS PROMUJĄCY ZASADY POSZANOWANIA KSIĄŻEK”

Regulamin Szkolnego Konkursu

"REBUS PROMUJĄCY ZASADY POSZANOWANIA KSIĄŻEK

organizowanego przez bibliotekę szkolną

 

Cele:

-       Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów.

-       Promowanie czytelnictwa wśród uczniów.

-       Rozwijanie kultury czytelniczej.

-       Rozbudzenie świadomości poszanowania książek.

 

 Zasady organizacyjne konkursu: 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:

-       uczniowie z klas I - IIII

-       uczniowie z klas IV-VII.

2. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi.

3. Przedmiotem konkursu jest ułożenie rebusu  promującego zasady poszanowania książek.

4. Praca może być wykonana w formacie A4, powinna być opisana na odwrocie wg poniższego wzoru:

Imię, nazwisko

Klasa.

  1. Wykonane prace prosimy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 23.10.2017 r. w formie pisemnej (wydruk komputerowy lub zapis ręczny).
  2.  Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję konkursową do dnia 30.10.2017 r.
  3. Oceniana będzie pomysłowość i oryginalność prac, estetyka oraz prawidłowe zrozumienie tematu konkursu.
  4. Wystawione prace konkursowe będzie można oglądać od dnia 31.10.2017 r. 

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!