Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Sobota, 2018-04-21

Imieniny: Jarosława, Konrada

Statystyki

  • Odwiedziny: 561493
  • Do końca roku: 254 dni
  • Do wakacji: 62 dni


KONKURS "STRONA TYTUŁOWA MOJEJ ULUBIONEJ KSIĄŻKI"

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego

„STRONA TYTUŁOWA MOJEJ ULUBIONEJ KSIĄŻKI”

organizowanego przez bibliotekę szkolną

 

Cele konkursu:

-       Rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą i młodzieżową.

-       Kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej uczniów.

-       Rozwijanie sprawności manualnych w zakresie stosowania różnych technik plastycznych.

 

Zasady organizacyjne konkursu: 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:

-       uczniowie z klas I - IIII

-       uczniowie z klas IV-VII.

2. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi.

3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie strony tytułowej ulubionej książki. Powinna ona zawierać: Tytuł oraz imię i nazwisko autora.

4. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice i formacie co najmniej A5.

5. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg poniższego wzoru:

Imię, nazwisko

Klasa.

7. Wykonane prace prosimy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 23.10.2017 r.

8. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję konkursową do dnia 30.10.2017 r.

9. Oceniana będzie pomysłowość i oryginalność prac, estetyka oraz prawidłowe zrozumienie tematu konkursu.

10. Wystawienie prac konkursowych będzie można oglądać od dnia 31.10.2017 r. 

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!