Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Sobota, 2018-04-21

Imieniny: Jarosława, Konrada

Statystyki

  • Odwiedziny: 561487
  • Do końca roku: 254 dni
  • Do wakacji: 62 dni


KONKURS "HASŁO PROMUJĄCE CZYTELNICTWO LUB BIBLIOTEKĘ"

Regulamin Szkolnego Konkursu

pt.: HASŁO PROMUJĄCE CZYTELNICTWO LUB BIBLIOTEKĘ

organizowanego przez bibliotekę szkolną

 

Cele:

-       Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów.

-       Popularyzacja biblioteki w środowisku szkolnym.

-       Promowanie czytelnictwa wśród uczniów.

Zasady organizacyjne konkursu: 

 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:

-       uczniowie z klas I - IIII

-       uczniowie z klas IV-VII.

2. Prace dostarczone na Konkurs muszą być pracami własnymi.

3. Przedmiotem konkursu jest hasło promujące czytelnictwo lub bibliotekę.

4. Praca winna być opisana na odwrocie wg poniższego wzoru:

Imię, nazwisko

Klasa.

5. Wykonane prace prosimy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 23.10.2017 r. w formie pisemnej (wydruk komputerowy lub zapis ręczny), format co najmniej A4.

6. Oceniana będzie pomysłowość i oryginalność prac, estetyka oraz prawidłowe zrozumienie tematu konkursu.

7. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję konkursową do dnia 30.10.2017 r.

8. Wystawienie prac konkursowych będzie można oglądać od dnia 31.10.2017 r. 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie !!!