Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej

KLASA VII

 

Typ szkoły/
klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

 Szkoła podstawowa

KLASA VII

Język polski

„Myśli i słowa 7”

E. Nowak, J. Gaweł

podręcznik

„Gramatyka i stylistyka”
Z. Czarniecka-Rodzik

zeszyt ćwiczeń

WSiP

895/1/2017

Historia

„Historia 7”
K. Kowalewski, I.Kąkolewski, A.Plumińska-Mieloch

podręcznik
A. Plumińska-Mieloch
zeszyt ćwiczeń

WSiP

882/4/2017

Język angielski

„English Plus Options 7”

B. Wetz, D. Pye

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Oxford

835/1/2017

Język niemiecki

„Aha! Neu 7”

A.Potapowicz, K.Tkaczyk

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

WSiP

798/1/2017

Matematyka

„Matematyka wokół nas 7”
E.Kokiernak-Jurkiewicz, M.Wójcicka, A. Drążek, E.Duvnjak

podręcznik

WSiP

787/4/2017

Fizyka

„Świat fizyki 7”
B.Sagnowska, M.Rozenbajgier, R.Rozenbajgier, D.Szot-Gawlik

podręcznik
M.Rozenbajgier, R.Rozenbajgier
zeszyt ćwiczeń

WSiP

821/1/2017

Geografia

„Geografia 7”

A.Głowacz, M.Lechowicz, D.Stankiewicz, A.Lechowicz

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

WSiP

890/3/2017

Biologia

„Biologia 7”

E.Jastrzębska, E.Pyłka-Gutowska, E.Kłos, W.Kofta, A.Michalik

podręcznik

WSiP

862/3/2017

Chemia

„Ciekawa chemia 7”

H.Gulińska, J.Smolińska

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

WSiP

820/1/2017

Informatyka

„Informatyka 7”

W.Kranas, W.Jochemczyk, I.Krajewska-Kranas, M.Wyczółkowski

podręcznik

WSiP

807/4/2017

Plastyka

„Plastyka 7”

S. Stopczyk

podręcznik

WSiP

779/4/2017

Muzyka

„Klucz do muzyki 7”

K. Jakóbczak-Drążek,
A. Sołtysik, W.Sołtysik

podręcznik

WSiP

858/4/2017

Religia

„Spotykam Twoje Słowo"
red. ks. P. Mąkos
podręcznik

Gaudium
Lublin

AZ-31-01/10-LU-1/12