Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej

Logo Kuratorium Oświaty w KrakowieElektroniczna skrzynka podawczaLogo programu Żółty Talerz

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - ePUAP

 

Doręczanie pism do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej 

za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej

 Adres skrzynki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej: /SP1WOLARZEDZINSKA/SkrytkaESP


  

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 180) w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej  funkcjonuje Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)  znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ( ePUAP ).

Za pośrednictwem ESP  do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej można kierować


W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy posiadać konto użytkownika na platformie ePUAP.

Wszelkie informacje dotyczące korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej, w tym usługa założenia konta użytkownika w serwisie ePUAP jest dostępna pod adresem http://epuap.gov.pl